W ramach oferty zarządzania nieruchomością zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości od etapu przygotowania  mieszkania pod najem do kompleksowego zarządzania nieruchomością. W imieniu Klienta zatroszczymy się o wszystkie formalności:
Zarządzanie administracyjne
 • negocjacje warunków najmu lokalu oraz podpisywanie umów najmu,
 • wydawanie i odbiór najmowanych nieruchomości,
 • prowadzenie bazy danych wszystkich użytkowników nieruchomości,
 • pobieranie depozytów, czynszów, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją, naprawami, remontami,
 • gromadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem nieruchomości, pracami budowlanymi i naprawczymi,
 • ubezpieczenie nieruchomości.
 
Usługi prawne
 • reprezentacja właściciela w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomością,
 • przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad implementacją umów dotyczących użytkowania nieruchomości,
 • przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad implementacją umów niezbędnych do zarządzania i utrzymania nieruchomości.
 
Zarządzanie techniczne
 •  zamawianie usług budowlanych i naprawczych,
 •  optymalizacja kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
 •  bieżąca konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości,  
 •  organizowanie kontroli i przeglądów zgodnie z przepisami prawa budowlanego.