JKS Real Estate realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnej Innowacyjnej Gospodarki  Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” pt:

„Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B umożliwiającego rozwój współpracy pomiędzy JKS Real Estate a przedsiębiorstwami partnerskimi” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

www.europa.eu

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” "Inwestujemy w waszą przyszłość"

 

JKS Real Estate realizuje projekt w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pt.:


„Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B umożliwiającego rozwój współpracy pomiędzy JKS Real Estate a przedsiębiorstwami partnerskimi”

 

Okres realizacji: 2014-2015

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka